Stund er historien om tre mødre som ønsket å ha et praktisk verktøy der familiens medlemmer blir sett hørt og bekreftet – for å oppleve trygghet, nærhet og felleskap. Så ble Familiestund til Foreldrestund og så til Kjærestestund, Samlingstund og senere Egostund. Alle konsepter med mål om å bidra til mentalt sterke stundere.

Først ut er Familiestund som lanseres som felles analog utfyllingsbok i 2020, så alle familier daglig kan logge på familien ved å ta i bruk et praktisk verktøy for utvikling av gode relasjoner og kommunikasjon. Der familielaget føler mestring, tilhørlighet og glede. Før lansering ønsker vi å komme i kontakt med familier som ønsker å teste produktet og komme med tilbakemeldinger, si ifra om du er nysgjerrig på å skape mer tilstedeværelse og tilrettelegge for en god daglig stund i din familie.

Vi ønsker samarbeidspartnere, kule kunder og nye innspill, ta kontakt!