Familiestund

Utfyllingsboka som skaper gode familierelasjoner og trygge enkeltpersoner

Boka er et praktisk håndfast hjelpemiddel for å styrke familien som team. Et verktøy for positiv familieutvikling.

En stund for utvikling av gode relasjoner og kommunikasjon der familielaget føler mestring, tilhørighet og glede. Der familiens medlemmer blir sett hørt og bekreftet – for å oppleve trygghet, nærhet og felleskap. 

Gjennom familiestundene styrker familien sin kommunikasjon, lagfølelse og spiller hverandre gode. 

Familiestunder tar familien gjennom ulike tema, enkle øvelser, prosesser med mål om å styrke samholdet mellom alle familiens medlemmer. 

En felles analog utfyllingsbok, så alle familier daglig kan logge på familien ved å ta i bruk et praktisk verktøy for utvikling av gode relasjoner og kommunikasjon.

Familiestund boka lanseres i 2023.